Sözlük

30 Temmuz 2015 Perşembe

Mime Type Sunucu ve Web.config Ayarları

Web sitesi veya web uygulamaları hazırladığımızda bazı font, icon ve dosya uzantılarının gösterilmediği ve çalışmadığı olur. Özellikle en çok Awesome fontlarını localde çalıştığı ve sitenin sunucuya attığımızda çalışmaması gibi durumlarla sık karşılaşırız. Bu sorunu iki yoldan çözebiliriz. Birinci yol sunucuda elimizle mime type ayarlarını yapmak bir diğeri ise web.config de mime type  ayarı yapmak. İlk önce sunucu üzerinde yaptığımız değişikliği anlatalım sonra web.config'deki ayarları anlatırız.

1. Sunucuda Mime Type Ayarları

Sunucuda IIS Manager'ı açtıktan sonra Mime Type ayarı yapmak istediğimiz siteyi seçerek sağ tıklayın. Gelen menuden Properties i seçin. Karşımıza çıkan seçenek tablarından HTTP Headers'ı seçiniz. Açılan bölümde alt kısımda MIME Types butonuna tıklayın.


Mime Type bölümüne girdikten sonra New butonuna tıklayınız. Açılan panelin Extension (dosya uzantısı) bölümüne eklemek istediğimiz uzantıyı yazıyoruz. MIME type kısmınada eğer türünü ve değerini belirtiyoruz. 2. Web.config de Mime Type Ayarları

Mime Type ayarlarını sunucuya ulaşamadığımızda veya yönetimi bizde değilse web.config dosyamızda bazı ayarlar yapmamız gerekir. <sytem.webServer> etiketi altına mime type ayarlarını yapmanız yeterli olacaktır.

Örnek Bazı Mime Type Uzantı ve Değerleri: 

Kullanmak istediğiniz uzantıyı seçerek bu gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

<system.webServer>
    <staticContent>

      <mimeMap fileExtension=".oga" mimeType="audio/ogg" />
      <mimeMap fileExtension=".spx" mimeType="audio/ogg" />

      <remove fileExtension=".css" />
      <mimeMap fileExtension=".css" mimeType="text/css; charset=UTF-8" />
      <remove fileExtension=".js" />
      <mimeMap fileExtension=".js" mimeType="text/javascript; charset=UTF-8" />
      <remove fileExtension=".json" />
      <mimeMap fileExtension=".json" mimeType="application/json; charset=UTF-8" />
      <remove fileExtension=".rss" />
      <mimeMap fileExtension=".rss" mimeType="application/rss+xml; charset=UTF-8" />
      <remove fileExtension=".html" />
      <mimeMap fileExtension=".html" mimeType="text/html; charset=UTF-8" />
      <remove fileExtension=".xml" />
      <mimeMap fileExtension=".xml" mimeType="application/xml; charset=UTF-8" />
      
      <!-- HTML5 Audio/Video mime types-->

      <remove fileExtension=".mp3" />
      <mimeMap fileExtension=".mp3" mimeType="audio/mpeg" />
      <remove fileExtension=".mp4" />
      <mimeMap fileExtension=".mp4" mimeType="video/mp4" />
      <remove fileExtension=".ogg" />
      <mimeMap fileExtension=".ogg" mimeType="audio/ogg" />
      <remove fileExtension=".ogv" />
      <mimeMap fileExtension=".ogv" mimeType="video/ogg" />
      <remove fileExtension=".webm" />
      <mimeMap fileExtension=".webm" mimeType="video/webm" />

      <!-- svg, webfonts, Pad -->

      <remove fileExtension=".svg" />
      <mimeMap fileExtension=".svg" mimeType="images/svg+xml" />
      <remove fileExtension=".svgz" />
      <mimeMap fileExtension=".svgz" mimeType="images/svg+xml" />

      <!-- HTML4 Web font mime types -->

      <remove fileExtension=".eot" />
      <mimeMap fileExtension=".eot" mimeType="application/vnd.ms-fontobject" />
      <remove fileExtension=".otf" />
      <mimeMap fileExtension=".otf" mimeType="font/otf" />
      <remove fileExtension=".woff" />
      <mimeMap fileExtension=".woff" mimeType="font/x-woff" />
      <remove fileExtension=".crx" />
      <mimeMap fileExtension=".crx" mimeType="application/x-chrome-extension" />
      <remove fileExtension=".xpi" />
      <mimeMap fileExtension=".xpi" mimeType="application/x-xpinstall" />
      <remove fileExtension=".safariextz" />
      <mimeMap fileExtension=".safariextz" mimeType="application/octet-stream" />

      <!-- Flash Video mime types-->

      <remove fileExtension=".flv" />
      <mimeMap fileExtension=".flv" mimeType="video/x-flv" />
      <remove fileExtension=".f4v" />
      <mimeMap fileExtension=".f4v" mimeType="video/mp4" />

    </staticContent>
  </system.webServer>

8 Temmuz 2015 Çarşamba

Roma Rakamı ile Sayfa Numarası Verme

Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin tezlerini yazarken en önemli sıkıntılarındandır Word’de roma rakamları ile sayfa numarası verip ardından normal rakamlar ile devam ettirmek. Bu yazımda sizlere bu sorunu nasıl çözüleceğine dair bilgiler vereceğim.

Genelde tezlerde kapak sayfaları ve enstitü onay sayfalarından sonra sayfa numarası verilmeye başlanır. Tezinizin hazırlanma kılavuzunda özet kısmından itibaren roma rakamları ile numaralandırılması isteniyorsa ilgili sayfaya gelip Ekle sekmesinden Sayfa Numarası’na ardından Sayfa Numaralarını Biçimlendir’e tıklanır. Sayı biçimi olarak aşağıda gösterildiği gibi roma rakamını ardından Başlangıç olarak öncesinde kaç sayfa varsa ve görünmemesi gerekiyorsa ona göre ilgili sayfa numarası ile başlayacak şekilde numara verilmelidir.Sayfa numarası ile ilgili biçimlendirmeler yapıldıktan sonra sayfa numarasının nereye konulacağına dair seçim işlemi yapılmalıdır. Genelde tezler sayfa sonuna ortalanacak şekilde konulduğu için örnek olarak sayfa sonu ve ortalanmış şekilde sayfa numarası oluşturdum. Yine Ekle sekmesinden Sayfa Numarası’na ardından Sayfa Sonu ve Düz numara 2’yi tercih ettim. Sayfa numaralarını tercih edeceğiniz konuma yine aynı menüden sayfa başına, sayfa sonuna ve kenar boşluklarına konumlandırabilirsiniz.


Bu işlemin hemen ardından açılan düzenleme işlemini kapat butonuna tıklayarak kapatabilirsiniz.


Bu işlemlerin ardından roma rakamlarının biteceği ve normal rakamların başlayacağı kısma geliyoruz. Bu işlem için öncelikle bu iki kısmı iki farklı Bölüm olarak ayırmamız gerekecektir. Bu yüzden Sayfa Düzeni sekmesinden Kesmeler kısmına oradan ise Sonraki Sayfa’yı seçip bölüm oluşturabiliriz.Bölümü oluşturduktan sonra oluşturduğumuz bölümün ilk sayfasına gelip yeniden Ekle sekmesinden Sayfa Numarası’na ardından Sayfa Numaralarını Biçimlendir’e tıklanır. Sayı biçimi olarak aşağıda gösterildiği gibi bu kez roma rakamını normal rakamlara ardından Başlangıç olarak “1” sayfa numarası ile başlayacak şekilde verilmelidir.
Bu işlemlerin ardından ilk bölüm roma rakamları ile ikinci bölüm normal rakamlarla sayfa numarası verilmiş olacaktır.

Word’de Sayfa Numaralandırma

Bir word dökümanında sayfaları numaralandırmak istediğimizde Ekle –> Sayfa Numarası yolunu izleyerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu durumda numaralandırma dökümanın 1. sayfasından başlar ve devam eder.

Ancak bazı durumlarda numaralandırmayı ilk sayfadan değil de, sonraki bir sayfadan başlatmak isteyebiliriz. Böyle bir durumda yukarıdaki yöntemden farklı bir yol izlememiz gerekir.

Sayfa numaralandırmaya 4. sayfadan başlamak istediğimizi varsayalım. Bunun için aşağıdaki adımları izleriz:

1. 4. sayfanın başına gideriz.


2. 4. sayfanın başında iken üst menüden Sayfa Düzeni –> Kesmeler yolunu izler ve Sonraki Sayfa işaretine tıklarız. Görünüşte herhangi bir değişiklik olmayacaktır.


3. Daha sonra yine üst menüden Ekle –> Üstbilgi (Altbilgi de olabilir, farketmez) –>Üstbilgiyi Düzenle yolunu izleriz.4. Üstbilgiyi Düzenle seçeneğini tıkladığımızda üst menüde Üstbilgi ve Altbilgi araçları altında Tasarım sekmesi açılacaktır.


Burada aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ” Öncekine Bağla “ seçeneği seçili durumda olacaktır.


"Öncekine Bağla"  yazısının üzerinde bir kez tıklayara bu seçimi kaldırıyoruz.


5. Daha sonra Ekle –> Sayfa Numarası –> Sayfa Numaralarını Biçimlendir yolu ile Sayfa Numarası Biçimi penceresini açıyoruz. Burada Başlangıç butonunu işaretliyoruz ve 1 değerini giriyoruz.6. Son adım olarak yine Ekle –> Sayfa Numarası yolu ile istediğimiz numaralandırma biçimini seçiyoruz.


Böylece 4. sayfamızın sol üst köşesine ” 1 ” numarası yerleşecektir. Ve numaralandırma işlemi bu sayfadan başlamış olacaktır.


6 Temmuz 2015 Pazartesi

Asp.Net Klasördeki Resimleri Gösterme

Asp.net ile dosya okuma işlemi yaparak bir klasör içindeki resimler nasıl görüntülenir onunla ilgili küçük bir örnek uygulama yapacağız.

İlk olarak projemize resimler isimli bir klasör açıp içine resimlerimizi kopyalıyoruz. Şimdi resimleri ekranda görüntülemek için sayfamıza bir Repeater ekleyip içine resimleri görüntüleyecek olan image nesnemizi koyuyoruz.

<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <asp:Repeater ID="RepeaterImages" runat="server">
            <ItemTemplate>
                <asp:Image ID="Image" runat="server" ImageUrl='<%# Container.DataItem %>' Width="150"
                    Height="150" />
            </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>
    </div>
    </form>
</body>
</html>

Sayfamızın page_load olayında ilk olarak klasördeki dosyaları okuyup bir dizi içine aktarıyoruz daha sonra bu dizi içindeki elemanların resim dosyası olup olmadığını uzantılarını kontrol ederek tespit ediyoruz eğer resim dosyası ise resimler listesine atıyoruz. Tüm dosyalar kontrol edildikten sonra son olarak listeyi eklediğimiz Repeater’ın veri kaynağı olarak belirleyip içini dolduruyoruz.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string[] klasordekiler = Directory.GetFiles(Server.MapPath("~/resimler"));
            List<String> resimler = new List<string>(klasordekiler.Count());
            string[] resimuzantisi = { ".jpg", ".gif", ".png", ".jpeg" };
            //www.aspnetornekleri.com
            foreach (string resimdosyasi in klasordekiler)
            {
                for (int i = 0; i < resimuzantisi.Length; i++)
                {
                    string[] parcalar;
                    parcalar = resimdosyasi.Split('.');
                    if(resimuzantisi[i]=="."+parcalar[1])
                    resimler.Add(String.Format("~/resimler/{0}", System.IO.Path.GetFileName(resimdosyasi)));
                }
             }
            //www.aspnetornekleri.com
            RepeaterImages.DataSource = resimler;
            RepeaterImages.DataBind();
        }2 Temmuz 2015 Perşembe

Blogger Google Analytics Kodu Eklemek

Google Analytics ile temel olarak sağlayabilecekleriniz :

Ziyaretçi sayısı Tekil ziyaretçi sayısı
Toplam sayfa gösterimi
Ziyaretçilerin hemen çıkma oranı
Ziyaretçilerin sitede geçirdikleri ortalama süre
Sayfa başında geçen ortalama süre
Kişi başı ziyaret edilen ortalama sayfa sayısı
Sayfa başına düşen ziyaret sayısı
Yeni ziyaret sayısı
Ziyaretçilerin kaynakları, ziyaret şekli
Ziyaretçi tipi ve kullandıkları işletim sistemi, tarayıcı vs.
Ziyaretçi ülke ve durum bilgileri
Gerçek zamanlı izleme ...

Bu verilerin dışında detaylı olarak bir çok alt öğe de bulunmaktadır. Ayrıca bu bilgiler dahilinde yeni hedefler (Goal) koyabilir varsa reklam takibi için planlar yapabilirsiniz.


Şimdi blogger blogspot bloglarına nasıl ekleneceğine geçelim önceliklehttp://www.google.com/analytics adresine giriş yapıyoruz ve standart kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz .

Sonra İzleme Kimliği Kodu atanacak.Bu kodu alıp

Blogger > Ayarlar > Diğer > Analytics Web Mülkü Kimliği bölümüne kopyalayıp ayarları kayıt ettiğimiz zaman işlem tamamdır. aynı şekilde verilen kodları html düzenle kısmındanda yapılabilir ancak blogger için Analytics Web Mülkü Kimliği kısmına kodu yerleştirmek ve ayarları kaydetmek yeterlidir.
Blogger için Google Analitik özelliğini kullanırken eğer dinamik görüntüleri kullanıyorsanız google analitik gerçek zamanlı arama analizinin doğru çalışmadığını fark edebilirsiniz. Bu sorunun çözümü Google amcada olduğundan, masaüstü yada mobil şablon özelliklerinden şimdilik dinamik şablon özelliğini kullanmayarak sorunu çözebilirsiniz. 


SQL Server’dan Access’e Veri Aktarımı

Access’de boş bir veritabanı oluşturuyoruz. Üstteki ribbon menüden “Dış Veri – ODBC Veritabanı” seçeneğini seçiyoruz.
Resim yazısı ekle

Aşağıdaki gibi bir pencere geliyor ve “Tamam” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Machine Data Source” tabına geçerek “New” butonuna tıklıyoruz.


Aşağıdaki uyarıyı “OK” diyerek geçiyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Next” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki listeden “SQL Server” seçimini seçip “Next” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Finish” diyerek yeni bir ayara geçiyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Name” bölümüne bağlantımıza bir isim veriyoruz.“Description” isteğe bağlı. “Server” bölümüne bağlanmak istediğimiz SQL Server ismini yazıyoruz. “Next” diyerek devam ediyoruz.Aşağıdaki pencerede SQL Server’a hangi credential ile bağlanacağımızı söylüyoruz ve “Next” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki pencerede kırmızı ile gösterilen yerde verileri almak istediğimiz "Database"i seçip “Next” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Finish” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Test Data Source” diyerek bağlantımızı sınıyoruz.


Aşağıdaki gibi bir onay aldıktan sonra üç pencereye de “OK” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki tablo penceresinden almak istediğimiz tabloları seçip “Tamam”diyerek verimizi artık Access veritabanına alıyoruz

1 Temmuz 2015 Çarşamba

jQuery ile Resimleri Orantılı Küçültmek

jQuery ile resimlere maksimum genişliği verme konusunda yazdığım örnekten sonra karşımıza şöyle bir sorun çıkabilir. Resimlerin genişliğini otomatik olarak ayarlıyoruz fakat yüksekliği de buna bağlı olarak otomatik değişmiyor. Böyle olunca orantısız ve bozuk görünüyor resimler.

Bu soruna çözüm olarak aşağıdaki örnek gibi bir çözüm işimizi görecektir. Ben örnekte .cContent classlı div içerisindeki img taglı elementleri (yani resimleri) seçerek yaptım.

jQuery ile Resimleri Orantılı Küçültmek

Makalenin kaynağı için tıklayınız.

ASP.NET’te C# Kullanarak Resmi Boyutlandırma ve Üzerine Çapraz Watermark Yazdırma

Merhabalar.

Bu yazımızda fileupload ile yüklenen bir resmin üzerine çapraz olarak nasıl “watermark” yazabileceğimizi anlatmaya çalışacağız.

Buradaki çalışma mantığını şu şekilde özetleyebiliriz.  Öncelikle resmi boyutlandırıyoruz. Resmin oranını bozulmaması için de genişlik ve yükseklik oranına göre uygun şekilde boyutlandırma yapılmaktadır. Resim boyutlandırdıktan sonra resmin köşegen uzunluğu alınıyor. Bu köşegen uzunluğunu watermark yazısının boyutunu belirlemek için kullanacağız. Köşegen ne kadar uzunsa yazı da o kadar büyük olacak gibi düşünebiliriz. Daha sonra da resmin köşegen eğimini hesaplayarak o eğime uygun şekilde watermarkımızı yazarak kaydediyoruz.

Şimdi öncelikle bu işi yapan sınıf ve metodumuzu hazırlayalım. App_code klasörümüze Resim.cs isminde bir dosya oluşturuyoruz. Kodlarımız ise şöyle

ASP.NET’te C# Kullanarak Resmi Boyutlandırma

ASP.NET’te C# Kullanarak Resmi Boyutlandırma


25 Haziran 2015 Perşembe

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

Merhaba arkadaşlar,
Bu makalede Jquery kütüphanesinden yararlanarak Asp.NET (C#) ile çoklu resim yüklüyebileceğimiz bir WebForm uygulaması yapacağız.

Uygulamamızın sahip olacağı özellikler:
  • Çoklu resim yükleme
  • Yükleme esnasında resimlerin boyutlandırılması
  • Veri tabanına resim yollarının kaydedilmesi
1-) Şimdi Sql Server 2008 yazılımını çalıştırıp yeni bir veri tabanı oluşturarak uygulamamızı geliştirmeye başlıyalım.
Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma
ResimId : Her resim için bağımsız değer tutulur.Otomatik artan sayı ve birinci anahtar özellikleri belirlenir.
ResimYolu : Yüklenen resmin adının tutulacağı alan.
2-) Uygulamamızda kullanıcağımız dosyaları indirelim.
http://resim.sanalkurs.net/uploads/gerekli_dosyalar.jpg
jquery.js : Javascript kütüphanesi.
multi.js : Javascript kütüphanesine ait çoklu dosya yükleme eklentisi.
3-) Visual Studio yazılımını çalıştırıp yeni bir Web Sitesi tanımlıyoruz.
4-) Projemizi oluşturduktan sonra indirdiğimiz dosyaları proje kök dizinine kopyalayalım ve resim dosyalarımızın tutulacağı dizinleri oluşturalım.
Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma
js : Javascript kütüphane ve eklentilerimizin bulunduğu klasör.
Resimler : Resim dosyalarımızın tutulacağı ana dizin.
150 : 150 pixel genişliğindeki resim dosyalarımızın tutulacağı dizin.
800 : 150 pixel genişliğindeki resim dosyalarımızın tutulacağı dizin.
Temp : Yüklenen orjinal resim dosyalarımızın tutulacağı dizin.
5-) Default.aspx sayfamızı açıp komponentlerimizi ekliyoruz.
Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma
FileUpload : Dosya yüklemek için. ID sini fileResimler olarak değiştirelim. Class ını multi olarak belirtiyoruz.
Buton : Resimlerimizi seçtikten sonra yükleme işlemini başlatmak için. ID sinibtnResimYukle olarak değiştirelim.
Label : Yüklenen dosyalarımızın bildirilmesi için. ID sini lblMesaj olarak değiştirelim.
6-) Default.aspx sayfamızın Source kısmına geçerek gerekli dosyalarımızı çağırıyoruz.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

7-) Default.aspx.cs dosyasını açarak uygulamamızda kullanıcağımız C# kütüphanelerini projemize dahil ediyoruz.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

Yüklediğimiz resimleri boyutlandırmak için kullanıcağımız ResimBoyutlandir adlı methodumuzu oluşturalım.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

Methodumuz iki adet parametre alıyor ve geriye boyutlandırılmış resmimizi döndürüyor.
resim : Boyutlandırılacak olan orjinal resim.
boyut : Kullanılacak olan genişlik değeri.
ydeger : Kullanılacak olan yeni genişlik ve yükseklik değerleri.
yresim : Yeni oluşturulan resim.
9-) Şimdi btnResimYukle ID li butonumuza tıkladığımızda çalışacak olan resim yükleme kodlarımızı yazalım.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

10-) Şimdi uygulamamızı çalıştırıp resim yüklemeyi deneyelim.
* Dört adet resim seçip Resim(leri) Yükle butonuna tıklıyoruz.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

* Resimlerin yüklendiğini oluşturduğumuz Label komponentinde bize bildirdi.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

* Temp klasörümüze seçtiğimiz resimler yüklendi ama 150 ve 800 isimli klasörlerimizin boş olduğunu görüyoruz çünkü ResimBoyutlandir isimli methodumuzu henüz kullanmadık.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

11-) Dikkat ettiyseniz resimlerimizin ismi ingilizceye dönüşmüş olarak kaydedildi bunu jquery eklentimiz sağlamıştır.Ama aynı isimde dosya yükleme kalktığımızda problem oluşabileceği için resimlerin yüklenirken eşsiz bir isimde kaydedilmesi için gereken düzenlemeyi yapalım şimdide.
* Resim ad ve uzantılırımızın saklanacağı string değişkenlerimizi ana sınıfımız içerisinde oluşturalım.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

* Resmin uzantısını uzanti adlı string değişkenimize atıyoruz.
* resimadi adlı string değişkenimizdede DateTime sınıfından yararlanarak benzersiz bir değer oluşturup sonunada resim uzantısını ekleyerek resmimize atanacak yeni adı oluşturuyoruz.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

* Resmi resimadi değişkenindeki adla kaydetmek için kod satırımızdaki fileName yerine resimadi değişkenizi kullanıyoruz.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

12-) Uygulamamızı yeniden çalıştırıp yeni yüklenen resimlerin isimlerine bakacak olursak değiştiğini göreceğiz.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

13-) ResimBoyutlandir methodumuzu kullanarak resimlerimizi boyutlandıralım.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

resim : Yeni bir bitmap nesnesi oluşturup yüklenen resmimizi bu nesneye atıyoruz.
resim : Oluşturduğumuz bitmap nesnesine 150px genişliğinde oluşturulan yeni resmi atıyoruz.
[b]resim.Save : Oluşturulan yeni resmi 150 adlı klasörümüze kaydediyoruz.
* 800px genişliğindeki resmin oluşturulması için kodumuzu biraz düzenliyoruz.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

14-) Uygulamamızı çalıştırdığımızda yüklediğimiz resimlerin orjinallerinin yanında iki farklı boyutta (150px ve 800px genişliğinde) kopyalarının oluştuğunu görüyoruz.

* Temp klasörü

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

* 150 klasörü

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

* 800 klasörü

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

15-) Son adım olarak yüklenen resimlerinin adlarının veri tabanına kaydedilmesi için gereken kodları uygulamamıza ekleyelim.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma

16-) Uygulamamızı çalıştırdığımızda yüklenen resimlerin adlarının veri tabanına kaydedildiğini görüyoruz.

Asp.NET ile Çoklu Resim Yükleme ve Boyutlandırma


Kaynak dosyayı indirmek için tıklayın

Bu Yazı SanalKurs.NET sitesinden Burak KIRBAĞ tarafından yazılmıştır.