Sözlük

30 Temmuz 2015 Perşembe

Mime Type Sunucu ve Web.config Ayarları

Web sitesi veya web uygulamaları hazırladığımızda bazı font, icon ve dosya uzantılarının gösterilmediği ve çalışmadığı olur. Özellikle en çok Awesome fontlarını localde çalıştığı ve sitenin sunucuya attığımızda çalışmaması gibi durumlarla sık karşılaşırız. Bu sorunu iki yoldan çözebiliriz. Birinci yol sunucuda elimizle mime type ayarlarını yapmak bir diğeri ise web.config de mime type  ayarı yapmak. İlk önce sunucu üzerinde yaptığımız değişikliği anlatalım sonra web.config'deki ayarları anlatırız.

1. Sunucuda Mime Type Ayarları

Sunucuda IIS Manager'ı açtıktan sonra Mime Type ayarı yapmak istediğimiz siteyi seçerek sağ tıklayın. Gelen menuden Properties i seçin. Karşımıza çıkan seçenek tablarından HTTP Headers'ı seçiniz. Açılan bölümde alt kısımda MIME Types butonuna tıklayın.


Mime Type bölümüne girdikten sonra New butonuna tıklayınız. Açılan panelin Extension (dosya uzantısı) bölümüne eklemek istediğimiz uzantıyı yazıyoruz. MIME type kısmınada eğer türünü ve değerini belirtiyoruz. 2. Web.config de Mime Type Ayarları

Mime Type ayarlarını sunucuya ulaşamadığımızda veya yönetimi bizde değilse web.config dosyamızda bazı ayarlar yapmamız gerekir. <sytem.webServer> etiketi altına mime type ayarlarını yapmanız yeterli olacaktır.

Örnek Bazı Mime Type Uzantı ve Değerleri: 

Kullanmak istediğiniz uzantıyı seçerek bu gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

<system.webServer>
    <staticContent>

      <mimeMap fileExtension=".oga" mimeType="audio/ogg" />
      <mimeMap fileExtension=".spx" mimeType="audio/ogg" />

      <remove fileExtension=".css" />
      <mimeMap fileExtension=".css" mimeType="text/css; charset=UTF-8" />
      <remove fileExtension=".js" />
      <mimeMap fileExtension=".js" mimeType="text/javascript; charset=UTF-8" />
      <remove fileExtension=".json" />
      <mimeMap fileExtension=".json" mimeType="application/json; charset=UTF-8" />
      <remove fileExtension=".rss" />
      <mimeMap fileExtension=".rss" mimeType="application/rss+xml; charset=UTF-8" />
      <remove fileExtension=".html" />
      <mimeMap fileExtension=".html" mimeType="text/html; charset=UTF-8" />
      <remove fileExtension=".xml" />
      <mimeMap fileExtension=".xml" mimeType="application/xml; charset=UTF-8" />
      
      <!-- HTML5 Audio/Video mime types-->

      <remove fileExtension=".mp3" />
      <mimeMap fileExtension=".mp3" mimeType="audio/mpeg" />
      <remove fileExtension=".mp4" />
      <mimeMap fileExtension=".mp4" mimeType="video/mp4" />
      <remove fileExtension=".ogg" />
      <mimeMap fileExtension=".ogg" mimeType="audio/ogg" />
      <remove fileExtension=".ogv" />
      <mimeMap fileExtension=".ogv" mimeType="video/ogg" />
      <remove fileExtension=".webm" />
      <mimeMap fileExtension=".webm" mimeType="video/webm" />

      <!-- svg, webfonts, Pad -->

      <remove fileExtension=".svg" />
      <mimeMap fileExtension=".svg" mimeType="images/svg+xml" />
      <remove fileExtension=".svgz" />
      <mimeMap fileExtension=".svgz" mimeType="images/svg+xml" />

      <!-- HTML4 Web font mime types -->

      <remove fileExtension=".eot" />
      <mimeMap fileExtension=".eot" mimeType="application/vnd.ms-fontobject" />
      <remove fileExtension=".otf" />
      <mimeMap fileExtension=".otf" mimeType="font/otf" />
      <remove fileExtension=".woff" />
      <mimeMap fileExtension=".woff" mimeType="font/x-woff" />
      <remove fileExtension=".crx" />
      <mimeMap fileExtension=".crx" mimeType="application/x-chrome-extension" />
      <remove fileExtension=".xpi" />
      <mimeMap fileExtension=".xpi" mimeType="application/x-xpinstall" />
      <remove fileExtension=".safariextz" />
      <mimeMap fileExtension=".safariextz" mimeType="application/octet-stream" />

      <!-- Flash Video mime types-->

      <remove fileExtension=".flv" />
      <mimeMap fileExtension=".flv" mimeType="video/x-flv" />
      <remove fileExtension=".f4v" />
      <mimeMap fileExtension=".f4v" mimeType="video/mp4" />

    </staticContent>
  </system.webServer>

8 Temmuz 2015 Çarşamba

Roma Rakamı ile Sayfa Numarası Verme

Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin tezlerini yazarken en önemli sıkıntılarındandır Word’de roma rakamları ile sayfa numarası verip ardından normal rakamlar ile devam ettirmek. Bu yazımda sizlere bu sorunu nasıl çözüleceğine dair bilgiler vereceğim.

Genelde tezlerde kapak sayfaları ve enstitü onay sayfalarından sonra sayfa numarası verilmeye başlanır. Tezinizin hazırlanma kılavuzunda özet kısmından itibaren roma rakamları ile numaralandırılması isteniyorsa ilgili sayfaya gelip Ekle sekmesinden Sayfa Numarası’na ardından Sayfa Numaralarını Biçimlendir’e tıklanır. Sayı biçimi olarak aşağıda gösterildiği gibi roma rakamını ardından Başlangıç olarak öncesinde kaç sayfa varsa ve görünmemesi gerekiyorsa ona göre ilgili sayfa numarası ile başlayacak şekilde numara verilmelidir.Sayfa numarası ile ilgili biçimlendirmeler yapıldıktan sonra sayfa numarasının nereye konulacağına dair seçim işlemi yapılmalıdır. Genelde tezler sayfa sonuna ortalanacak şekilde konulduğu için örnek olarak sayfa sonu ve ortalanmış şekilde sayfa numarası oluşturdum. Yine Ekle sekmesinden Sayfa Numarası’na ardından Sayfa Sonu ve Düz numara 2’yi tercih ettim. Sayfa numaralarını tercih edeceğiniz konuma yine aynı menüden sayfa başına, sayfa sonuna ve kenar boşluklarına konumlandırabilirsiniz.


Bu işlemin hemen ardından açılan düzenleme işlemini kapat butonuna tıklayarak kapatabilirsiniz.


Bu işlemlerin ardından roma rakamlarının biteceği ve normal rakamların başlayacağı kısma geliyoruz. Bu işlem için öncelikle bu iki kısmı iki farklı Bölüm olarak ayırmamız gerekecektir. Bu yüzden Sayfa Düzeni sekmesinden Kesmeler kısmına oradan ise Sonraki Sayfa’yı seçip bölüm oluşturabiliriz.Bölümü oluşturduktan sonra oluşturduğumuz bölümün ilk sayfasına gelip yeniden Ekle sekmesinden Sayfa Numarası’na ardından Sayfa Numaralarını Biçimlendir’e tıklanır. Sayı biçimi olarak aşağıda gösterildiği gibi bu kez roma rakamını normal rakamlara ardından Başlangıç olarak “1” sayfa numarası ile başlayacak şekilde verilmelidir.
Bu işlemlerin ardından ilk bölüm roma rakamları ile ikinci bölüm normal rakamlarla sayfa numarası verilmiş olacaktır.

Word’de Sayfa Numaralandırma

Bir word dökümanında sayfaları numaralandırmak istediğimizde Ekle –> Sayfa Numarası yolunu izleyerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu durumda numaralandırma dökümanın 1. sayfasından başlar ve devam eder.

Ancak bazı durumlarda numaralandırmayı ilk sayfadan değil de, sonraki bir sayfadan başlatmak isteyebiliriz. Böyle bir durumda yukarıdaki yöntemden farklı bir yol izlememiz gerekir.

Sayfa numaralandırmaya 4. sayfadan başlamak istediğimizi varsayalım. Bunun için aşağıdaki adımları izleriz:

1. 4. sayfanın başına gideriz.


2. 4. sayfanın başında iken üst menüden Sayfa Düzeni –> Kesmeler yolunu izler ve Sonraki Sayfa işaretine tıklarız. Görünüşte herhangi bir değişiklik olmayacaktır.


3. Daha sonra yine üst menüden Ekle –> Üstbilgi (Altbilgi de olabilir, farketmez) –>Üstbilgiyi Düzenle yolunu izleriz.4. Üstbilgiyi Düzenle seçeneğini tıkladığımızda üst menüde Üstbilgi ve Altbilgi araçları altında Tasarım sekmesi açılacaktır.


Burada aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ” Öncekine Bağla “ seçeneği seçili durumda olacaktır.


"Öncekine Bağla"  yazısının üzerinde bir kez tıklayara bu seçimi kaldırıyoruz.


5. Daha sonra Ekle –> Sayfa Numarası –> Sayfa Numaralarını Biçimlendir yolu ile Sayfa Numarası Biçimi penceresini açıyoruz. Burada Başlangıç butonunu işaretliyoruz ve 1 değerini giriyoruz.6. Son adım olarak yine Ekle –> Sayfa Numarası yolu ile istediğimiz numaralandırma biçimini seçiyoruz.


Böylece 4. sayfamızın sol üst köşesine ” 1 ” numarası yerleşecektir. Ve numaralandırma işlemi bu sayfadan başlamış olacaktır.


6 Temmuz 2015 Pazartesi

Asp.Net Klasördeki Resimleri Gösterme

Asp.net ile dosya okuma işlemi yaparak bir klasör içindeki resimler nasıl görüntülenir onunla ilgili küçük bir örnek uygulama yapacağız.

İlk olarak projemize resimler isimli bir klasör açıp içine resimlerimizi kopyalıyoruz. Şimdi resimleri ekranda görüntülemek için sayfamıza bir Repeater ekleyip içine resimleri görüntüleyecek olan image nesnemizi koyuyoruz.

<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <asp:Repeater ID="RepeaterImages" runat="server">
            <ItemTemplate>
                <asp:Image ID="Image" runat="server" ImageUrl='<%# Container.DataItem %>' Width="150"
                    Height="150" />
            </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>
    </div>
    </form>
</body>
</html>

Sayfamızın page_load olayında ilk olarak klasördeki dosyaları okuyup bir dizi içine aktarıyoruz daha sonra bu dizi içindeki elemanların resim dosyası olup olmadığını uzantılarını kontrol ederek tespit ediyoruz eğer resim dosyası ise resimler listesine atıyoruz. Tüm dosyalar kontrol edildikten sonra son olarak listeyi eklediğimiz Repeater’ın veri kaynağı olarak belirleyip içini dolduruyoruz.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string[] klasordekiler = Directory.GetFiles(Server.MapPath("~/resimler"));
            List<String> resimler = new List<string>(klasordekiler.Count());
            string[] resimuzantisi = { ".jpg", ".gif", ".png", ".jpeg" };
            //www.aspnetornekleri.com
            foreach (string resimdosyasi in klasordekiler)
            {
                for (int i = 0; i < resimuzantisi.Length; i++)
                {
                    string[] parcalar;
                    parcalar = resimdosyasi.Split('.');
                    if(resimuzantisi[i]=="."+parcalar[1])
                    resimler.Add(String.Format("~/resimler/{0}", System.IO.Path.GetFileName(resimdosyasi)));
                }
             }
            //www.aspnetornekleri.com
            RepeaterImages.DataSource = resimler;
            RepeaterImages.DataBind();
        }2 Temmuz 2015 Perşembe

Blogger Google Analytics Kodu Eklemek

Google Analytics ile temel olarak sağlayabilecekleriniz :

Ziyaretçi sayısı Tekil ziyaretçi sayısı
Toplam sayfa gösterimi
Ziyaretçilerin hemen çıkma oranı
Ziyaretçilerin sitede geçirdikleri ortalama süre
Sayfa başında geçen ortalama süre
Kişi başı ziyaret edilen ortalama sayfa sayısı
Sayfa başına düşen ziyaret sayısı
Yeni ziyaret sayısı
Ziyaretçilerin kaynakları, ziyaret şekli
Ziyaretçi tipi ve kullandıkları işletim sistemi, tarayıcı vs.
Ziyaretçi ülke ve durum bilgileri
Gerçek zamanlı izleme ...

Bu verilerin dışında detaylı olarak bir çok alt öğe de bulunmaktadır. Ayrıca bu bilgiler dahilinde yeni hedefler (Goal) koyabilir varsa reklam takibi için planlar yapabilirsiniz.


Şimdi blogger blogspot bloglarına nasıl ekleneceğine geçelim önceliklehttp://www.google.com/analytics adresine giriş yapıyoruz ve standart kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz .

Sonra İzleme Kimliği Kodu atanacak.Bu kodu alıp

Blogger > Ayarlar > Diğer > Analytics Web Mülkü Kimliği bölümüne kopyalayıp ayarları kayıt ettiğimiz zaman işlem tamamdır. aynı şekilde verilen kodları html düzenle kısmındanda yapılabilir ancak blogger için Analytics Web Mülkü Kimliği kısmına kodu yerleştirmek ve ayarları kaydetmek yeterlidir.
Blogger için Google Analitik özelliğini kullanırken eğer dinamik görüntüleri kullanıyorsanız google analitik gerçek zamanlı arama analizinin doğru çalışmadığını fark edebilirsiniz. Bu sorunun çözümü Google amcada olduğundan, masaüstü yada mobil şablon özelliklerinden şimdilik dinamik şablon özelliğini kullanmayarak sorunu çözebilirsiniz. 


SQL Server’dan Access’e Veri Aktarımı

Access’de boş bir veritabanı oluşturuyoruz. Üstteki ribbon menüden “Dış Veri – ODBC Veritabanı” seçeneğini seçiyoruz.
Resim yazısı ekle

Aşağıdaki gibi bir pencere geliyor ve “Tamam” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Machine Data Source” tabına geçerek “New” butonuna tıklıyoruz.


Aşağıdaki uyarıyı “OK” diyerek geçiyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Next” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki listeden “SQL Server” seçimini seçip “Next” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Finish” diyerek yeni bir ayara geçiyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Name” bölümüne bağlantımıza bir isim veriyoruz.“Description” isteğe bağlı. “Server” bölümüne bağlanmak istediğimiz SQL Server ismini yazıyoruz. “Next” diyerek devam ediyoruz.Aşağıdaki pencerede SQL Server’a hangi credential ile bağlanacağımızı söylüyoruz ve “Next” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki pencerede kırmızı ile gösterilen yerde verileri almak istediğimiz "Database"i seçip “Next” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Finish” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki pencerede “Test Data Source” diyerek bağlantımızı sınıyoruz.


Aşağıdaki gibi bir onay aldıktan sonra üç pencereye de “OK” diyerek devam ediyoruz.


Aşağıdaki tablo penceresinden almak istediğimiz tabloları seçip “Tamam”diyerek verimizi artık Access veritabanına alıyoruz

1 Temmuz 2015 Çarşamba

jQuery ile Resimleri Orantılı Küçültmek

jQuery ile resimlere maksimum genişliği verme konusunda yazdığım örnekten sonra karşımıza şöyle bir sorun çıkabilir. Resimlerin genişliğini otomatik olarak ayarlıyoruz fakat yüksekliği de buna bağlı olarak otomatik değişmiyor. Böyle olunca orantısız ve bozuk görünüyor resimler.

Bu soruna çözüm olarak aşağıdaki örnek gibi bir çözüm işimizi görecektir. Ben örnekte .cContent classlı div içerisindeki img taglı elementleri (yani resimleri) seçerek yaptım.

jQuery ile Resimleri Orantılı Küçültmek

Makalenin kaynağı için tıklayınız.